تاریخ‌های مهم

آخرین فرصت ثبت نام و ارسال مقالات:
1 خرداد 1397
اعلام نتایج داوری:
10 خرداد 1397
آخرین فرصت پرداخت وجه ثبت نام:
15 خرداد 1397
آخرین فرصت پرداخت با تاخیر وجه ثبت نام:
31 خرداد 1397
تاریخ برگزاری همایش:
سه شنبه 12 تیرماه 1397 ساعت 8 الی 16
عدم پرداخت وجه ثبت نام در موعد مقرر به منزله انصراف از حضور در کنفرانس است.
در صورت انصراف امکان استرداد وجه وجود ندارد.