علاقمند به کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم

به نظر می رسد برخی از پژوهشگران علاقمندان به ثبت نام در کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران به اشتباه در وب سایت این کنفرانس ثبت نام نموده اند.

لازم به توضیح است ارتباطی بین دو همایش نیست و عواقب هرگونه اشتباهی بر عهده ثبت نام کننده خواهد بود.

ادرس وب سایت کنگره مذکور http://biosystemcongress.ir/Pages/Default.aspx است