کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک

 

قابل توجه مخاطبین کنفرانس

کتابچه کنفرانس (برای دانلود کلیک کنید)

جایزه نقدی پوسترهای برتر به حساب ارسال کننده مقاله واریز شد (23 تیرماه 1397)

پوسترهای برگزیده معرفی شدند.

بدینوسیله دبیرخانه کنفرانس از کلیه عزیزان حاضر در کنفرانس سپاسگزاری می نماید. ضمنا به اطلاع می رساند پوستر برتر تا انتهای هفته مشخص خواهد شد.

نحوه دسترسی به پژوهشگاه (جدید 10 تیرماه 1397)

برنامه کنفرانس و زمانبندی نصب پوسترها (تنظیم 5 خرداد 97)

شماره مقالات (کد مقالات)

گواهی های قابل ارائه در روز برگزاری کنفرانس

علاقمندان به کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم

الگو و راهنمای تهیه پوستر (لطفا کلیک کنید)

  • نیاز به ارسال مقاله کامل به کنفرانس نیست.
  • نیاز به ارسال پوستر به کنفرانس نیست.
  • روز برگزاری کنفرانس پوستر را به همراه خود بیاورید.

فرصت ارسال مقاله به پایان رسیده است. افراد علاقمند به حضور در کنفرانس (بدون ارائه مقاله) می توانند با ثبت نام و پرداخت هزینه های آن در همایش مشارکت نمایند.

حضور در محل کنفرانس برای تمام اشخاص (با مقاله یا بدون مقاله، عضوی از نویسندگان یا همراهان) نیازمند ثبت نام و پرداخت هزینه مربوط است.

پکیج کنفرانس فقط به افرادی ارائه خواهد شد که وجه ثبت نام را پرداخت کرده باشند.

برای پرداخت هزینه ثبت نام کلیک کنید

 راهنمای بررسی تاییدیه پرداخت (کلیک کنید)

 

دبیرخانه کنفرانس