کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک

پژوهشگران عزیز کنفرانس فقط چکیده مقاله دریافت می نماید.

(مقاله کامل دریافت نخواهیم کرد)

چکیده بایستی به زبان انگلیسی و منطبق بر فایل الگو باشد.

تهیه پوستر و ارائه سخنرانی به زبان فارسی خواهد بود.

اطلاعات بیشتر در بخش راهنمای آماده سازی مقاله در دسترس است.

 

استادان ارجمند / پژوهشگران گرامی / صنعتگران عزیز

 

دستیابی به محیط زیستی عاری از آلودگی از اهداف و آرزوهای جوامع شناخته می شود. متاسفانه فعالیت های انسانی در طول تاریخ به طور خواسته یا ناخواسته سبب بروز خسارات های زیست محیطی در اثر ظهور و انتشار آلاینده ها شده است. بدیهی است که عدم تولید ترکیبات آلاینده، بهترین استراتژی برای مبارز با اثرات سوء آنهاست. اما پیشرفت های خیره کننده بشر در دهه های اخیر همگام با صنعتی شدن کشورها مترادف با آلودگی محیط زیست بوده است. به همین دلیل و برای کاهش اثرات مخرب آلاینده ها بر زندگی موجودات زنده، فرایندهای پالایش محیط زیست به عنوان راهکاری برای حذف، کاهش، و یا تعدیل آلاینده ها توسعه داده شده اند. این فرایندها نقش انکارناپذیر در توسعه پایدار جوامع بازی می کنند و به راحتی در مقیاس ها و اشکال مختلف در سرتاسر کره زمین دیده می شوند. شناسایی چالش های زیست محیطی و معرفی آخرین دستاورها در جهت رفع آنها می تواند نقش مهمی در توسعه وآبادانی کشور ما داشته باشد. به همین منظور "پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران" با حمایت "انجمن مهندسی شیمی ایران" برگزاری "کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک" را برنامه ریزی نموده است. این کنفرانس با کد اختصاصی ۳۱۳۰۱-۹۷۱۸۰ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت شده است. ارائه چندین سخنرانی توسط اساتید برجسته و متخصصین با تجربه در کنار برگزاری نمایشگاه تخصصی در برنامه کنفرانس پیش بینی شده است.

بدینوسیله از کلیه صنعتگران، پژوهشگران، علاقمندان و فعالان حقیقی و حقوقی حوزه محیط زیست، و دانش آموختگان رشته های مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی مواد، شیمی، بیولوژی، میکروبیولوژی، زیست فناوری، بهداشت محیط، اقتصاد، جغرافیا و .... برای شرکت در کنفرانس دعوت می شود.

 

دبیرخانه کنفرانس